Πρότυπο Σφαγείο

Σύμφωνα με τις πιο αυστηρές προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη θανάτωση των ζώων, την εφαρμογή κανόνων υγιεινής και καθαριότητας καθώς και με συνεχής ελέγχους από επίσημους Κτηνιάτρους του Κράτους η εταιρεία μας λειτουργεί στα ιδιόκτητα Πρότυπα Σφαγεία της, τρεις γραμμές σφαγής :

- Μια γραμμή σφαγής Αμνοεριφίων
- Μια γραμμή Βοηδών
- Και μια γραμμή σφαγής Χοιρινών

Πριν από τη σφαγή, η υγεία των ζώων ελέγχεται από το επίσημο Κτηνίατρο, ο οποίος για την τελική του απόφαση συμβουλεύεται και τον κτηνίατρο εκτροφής. Ο χώρος αναισθητοποίησης που εισέρχονται τα ζώα είναι τελευταίας τεχνολογίας και χρησιμοποιείται στα πιο σύγχρονα σφαγεία ολόκληρης της Ευρώπης. Η γρήγορη αναισθητοποίηση επιτυγχάνεται με διοξείδιο του Άνθρακα CO2 μέσα σε 80΄΄και όχι με ηλεκτρική εκκένωση ή άλλες παραδοσιακές μεθόδους.

Στη συνέχεια το ζώο θα θανατωθεί και εφόσον αφαιμαχθεί θα αναρτηθεί στη γραμμή παραγωγής. Στο Επιστημονικό εργαστήριο του κτηνιάτρου θα γίνουν όλοι οι έλεγχοι με τα απαραίτητα ιατρικά μηχανήματα για να διαπιστωθεί η καταλληλότητα των κρεάτων. Στη συνέχεια οδηγούνται στους θαλάμους ταχείας ψύξης για την αποθήκευση και από εκεί για τον περαιτέρω τεμαχισμό και επεξεργασία τους.
Σφαγείο
Εγκαταστάσεις
BitCom.gr
27310 - 44265