Δυο Χοιροτροφικές Μονάδες βρίσκονται στο Δήμο Πελλάνας, Δημοτικό διαμέρισμα Βορδόνιας και μια στη τοποθεσία Λεύκη Ανωγείων Σπάρτης μαζί με τις υπόλοιπες εγκαταστάσεις της Εταιρείας.

Καταλαμβάνουν περίπου 400 στρέμματα μετά το Κάμπο και έχουν δυναμικότητα 1.000 Χοιρομήτερων με δυνατότητα παραγωγής 25.000 χοιρινών το χρόνο. Εκεί οι πρότυπες χοιροτροφικές Μονάδες παρέχουν ιδανικό περιβάλλον για να ζήσουν οι χοίροι. Ειδικές Μονάδες κλιματισμού παρέχουν ψύξη ή θέρμανση ανάλογα τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν.

Η είσοδος στους χώρους των χοιροστασίων γίνεται με απόλυτη σχολαστικότητα τηρώντας τους κανόνες υγιεινής για την αποφυγή μετάδωσης μολυσματικών ασθενειών. Τα ζώα αναπαραγωγής, κάπροι και χοιρομητέρες επιλέγονται με τα σωστότερα δυνατά κριτήρια για να παράγουν χοιρινά υψηλής ποιότητας!

Στο εργαστήριο θα γίνει η συλλογή σπέρματος από τους κάπρους και εφόσον γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις από επιστημονικό προσωπικό, θα διοχετευθεί στις χοιρομητέρες με την τεχνική της τεχνητής σπερματέγχυσης. Η τεχνητή γονιμοποίηση γίνεται σε ειδικούς χώρους όπου εφαρμόζονται υψηλότερα επίπεδα υγιεινής.

Ειδικό πρόγραμμα εμβολιασμών των χοιρομητέρων, δίνει στα νεογέννητα την απαιτούμενη ανοσία, ώστε τα ζώα να προστατεύονται από τις αρρώστιες και να αποφεύγεται η χρήση φαρμακευτικών ουσιών.
Μετά τον απογαλακτισμό, τα χοιρίδια συγκροτούνται σε ομάδες ανάλογα με την ηλικίας τους. Κάθε ομάδα διαθέτει ιδιαίτερο κελί, στο οποίο τα ζώα θα περάσουν το πρώτο στάδιο της ζωής τους.
Χοιροτροφικές μονάδες
Χοιροτροφική μονάδα - Πελλάνας Νο1 Χοιροτροφική μονάδα - Πελλάνας Νο2 Χοιροτροφική μονάδα - Λεύκη Ανωγείων
Εγκαταστάσεις
BitCom.gr
27310 - 44265