ΠΡΟΤΥΠΗ ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

Εγκαταστάσεις

Μονάδα ζωοτροφών

H εταιρεία μας, διαθέτει σύγχρονο εργοστάσιο ζωοτροφών, που αξιοποιώντας της σημερινές κατακτήσεις της επιστήμης παράγει εξαιρετικές ζωοτροφές και ισορροπημένα μείγματα, πρωτίστως για την κάλυψη των αναγκών εκτροφής των χοιρινών παραγωγής και κατ’ επέκταση για οποιαδήποτε ανάγκη κάθε κτηνοτροφικής μονάδας.

Στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην Λευκή Ανωγείων, και με άψογα καταρτισμένο επιστημονικό
προσωπικό το εργοστάσιο έχει τη δυνατότητα παραγωγής έως 50 τόνους την ημέρα.

Η παραλαβή των αρχικών υλών όπως σιτάρι, κριθάρι, καλαμπόκι, βρώμη κλπ. γίνεται σε ειδικούς χώρους. Από εκεί τοποθετείται σε ανάλογες δεξαμενές και στη συνέχεια γίνεται η επεξεργασία τους. Υπερσύγχρονα μηχανήματα θα αναλάβουν την ανάλυση και στη συνεχή παραγωγή μειγμάτων ζωοτροφών ικανοποιώντας οποιαδήποτε διατροφική ανάγκη κάθε ζώου ανάλογα την ηλικία του.

Η δυνατότητα συσκευασίας των ζωοτροφών σε σακιά παρέχει την εξασφάλιση της άριστης ποιότητας του τελικού προϊόντος, την ειδική σήμανση με την ανάλυση των μειγμάτων που περιέχονται καθώς και την εύκολη μεταφορά και αποθήκευση τους στις κεντρικές αποθήκες του εργοστασίου.Η μεταφορά των ζωοτροφών γίνεται με ειδικά φορτηγά, ειλοφόρα έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ποιότητα των μεταφερόμενων προϊόντων και η ακεραιότητά τους κατά την φόρτωση και εκφόρτωσή τους.

Χοιροτροφικές μονάδες

Δυο Χοιροτροφικές Μονάδες βρίσκονται στο Δήμο Πελλάνας, Δημοτικό διαμέρισμα Βορδόνιας και μια στη τοποθεσία Λεύκη Ανωγείων Σπάρτης μαζί με τις υπόλοιπες εγκαταστάσεις της Εταιρείας.

Καταλαμβάνουν περίπου 400 στρέμματα μετά το Κάμπο και έχουν δυναμικότητα 1.000 Χοιρομήτερων με δυνατότητα παραγωγής 25.000 χοιρινών το χρόνο. Εκεί οι πρότυπες χοιροτροφικές Μονάδες παρέχουν ιδανικό περιβάλλον για να ζήσουν οι χοίροι. Ειδικές Μονάδες κλιματισμού παρέχουν ψύξη ή θέρμανση ανάλογα τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν.

Η είσοδος στους χώρους των χοιροστασίων γίνεται με απόλυτη σχολαστικότητα τηρώντας τους κανόνες υγιεινής για την αποφυγή μετάδωσης μολυσματικών ασθενειών. Τα ζώα αναπαραγωγής, κάπροι και χοιρομητέρες επιλέγονται με τα σωστότερα δυνατά κριτήρια για να παράγουν χοιρινά υψηλής ποιότητας!

Στο εργαστήριο θα γίνει η συλλογή σπέρματος από τους κάπρους και εφόσον γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις από επιστημονικό προσωπικό, θα διοχετευθεί στις χοιρομητέρες με την τεχνική της τεχνητής σπερματέγχυσης. Η τεχνητή γονιμοποίηση γίνεται σε ειδικούς χώρους όπου εφαρμόζονται υψηλότερα επίπεδα υγιεινής.

Ειδικό πρόγραμμα εμβολιασμών των χοιρομητέρων, δίνει στα νεογέννητα την απαιτούμενη ανοσία, ώστε τα ζώα να προστατεύονται από τις αρρώστιες και να αποφεύγεται η χρήση φαρμακευτικών ουσιών.
Μετά τον απογαλακτισμό, τα χοιρίδια συγκροτούνται σε ομάδες ανάλογα με την ηλικίας τους. Κάθε ομάδα διαθέτει ιδιαίτερο κελί, στο οποίο τα ζώα θα περάσουν το πρώτο στάδιο της ζωής τους.

Πρότυπο Σφαγείο

Σύμφωνα με τις πιο αυστηρές προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη θανάτωση των ζώων, την εφαρμογή κανόνων υγιεινής και καθαριότητας καθώς και με συνεχής ελέγχους από επίσημους Κτηνιάτρους του Κράτους η εταιρεία μας λειτουργεί στα ιδιόκτητα Πρότυπα Σφαγεία της, τρεις γραμμές σφαγής :

– Μια γραμμή σφαγής Αμνοεριφίων
– Μια γραμμή Βοηδών
– Και μια γραμμή σφαγής Χοιρινών

Πριν από τη σφαγή, η υγεία των ζώων ελέγχεται από το επίσημο Κτηνίατρο, ο οποίος για την τελική του απόφαση συμβουλεύεται και τον κτηνίατρο εκτροφής. Ο χώρος αναισθητοποίησης που εισέρχονται τα ζώα είναι τελευταίας τεχνολογίας και χρησιμοποιείται στα πιο σύγχρονα σφαγεία ολόκληρης της Ευρώπης. Η γρήγορη αναισθητοποίηση επιτυγχάνεται με διοξείδιο του Άνθρακα CO2 μέσα σε 80΄΄και όχι με ηλεκτρική εκκένωση ή άλλες παραδοσιακές μεθόδους.

Στη συνέχεια το ζώο θα θανατωθεί και εφόσον αφαιμαχθεί θα αναρτηθεί στη γραμμή παραγωγής. Στο Επιστημονικό εργαστήριο του κτηνιάτρου θα γίνουν όλοι οι έλεγχοι με τα απαραίτητα ιατρικά μηχανήματα για να διαπιστωθεί η καταλληλόλητα των κρεάτων. Στη συνέχεια οδηγούνται στους θαλάμους ταχείας ψύξης για την αποθήκευση και από εκεί για τον περαιτέρω τεμαχισμό και επεξεργασία τους.

Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε

ΤΣΙΚΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Καταστήματα λιανικής πώλησης

Σπάρτη
Τρίπολη
Καλαμάτα
Αθήνα